Michael Phelps

pelplMichael Phelps kalles med rette den største mannlige svømmeren gjennom tidene. Mange vil også gå enda lenger og kalle ham den største idrettsutøveren innen noen gren gjennom tidene, og når vi betrakter merittlisten hans er det fristende å si seg enig. Hva skal man ellers si om en utøver som har tatt hele 22 medaljer på bare tre olympiader (hvorav 18 var gullmedaljer), som har vunnet flere individuelle gullmedaljer enn noen annen (11) og som har vært den mest-vinnende utøveren i tre OL på rad? Når vi i tillegg nevner at dette bare er et lite utdrag fra listen over Michael Phelps enestående karriere, begynner påstandene ovenfor brått å fremstå som meget rimelige.

Filantrop og urokråke

I tillegg til dette kommer Phelps’ engasjement for å fremme svømmesporten så vel som en sunnere livsstil blant barn og ungdom. Gjennom opprettelsen av The Michael Phelps Foundation, som fant sted i kjølvannet av OL i Beijing i 2008, markerte Phelps at han var seg bevisst sitt ansvar overfor sin idrett, og stiftelsen har etter hvert blitt en betydelig institusjon innenfor sporten. Som så mange begavede idrettsutøvere har imidlertid Phelps også en villere side som til tider har skapt store problemer for ham. I november 2004 ble den da 19-årige Phelps arrestert for fyllekjøring i Maryland, USA, en hendelse som truet med å sette en stopper for karrieren hans. Dette var dog som blåbær å regne sammenlignet med stormen som brøt ut i februar 2009, da Phelps måtte innrømme å ha røyket marihuana på en fest. Slik gjør man ikke ustraffet, og Phelps ble idømt en midlertidig utestengelse av USA Swimming og mistet både fans og sponsorinntekter. I 2014 ble han så arrestert på ny for fylle- og råkjøring i Maryland, hvilket førte til ytterligere utestengelser. Brått så Phelps’ framtid høyst usikker ut.

Fra motgang til seier

Phelps er ikke alene om å ha opplevd slike vanskeligheter. Både enkeltmennesker og institusjoner er høyst feilbarlige størrelser, og noen ganger kan man få følelsen av at hele verden står på leirgrunn. Her i Skandinavia er vi heldigvis bortskjemt med en langt større grad av redelighet og ansvarlighet enn det som er vanlig i resten av verden. Togene går (stort sett!) når de skal, de statlige organer fungerer, og vi kan stole på at også vårt private næringsliv følger spillereglene. Et godt eksempel i så måte er den blomstrende nettkasino-industrien. I mange land er denne bransjen med rette betraktet som useriøs og endog halvkriminell. Her i nord ledes derimot bransjen av trygge, seriøse aktører, og gjennom aktører som casinoavisen.com kan man enkelt danne seg et overblikk over nettkasinoenes virksomhet. Slik er det definitivt ikke i resten av verden.

Phelps til Rio?

Hva så med Phelps? Vel, sommeren 2015 gjorde 30-åringen comeback i US National Championship, og vant like godt tre gullmedaljer! Og siden har han simpelthen fortsatt å vinne, hvilket nå gjør at mange forventer at Phelps vil delta i sommerens OL i Rio. I så fall kan urokråka og filantropen fra Maryland ytterligere befeste sin stilling som tidenes største atlet.