Svømmeopplæring

I en verden der 70 % av jordoverflaten er dekket av vann, sier det seg selv at svømming er noe alle burde beherske, både voksne og barn. Dessverre leser vi ofte om drukningsulykker, ja selv her i Norge, der de involverte fortsatt kunne vært i live dersom de kunne svømme. Særlig i fattige land, synes svømmeopplæringen å være mangelfull. I en tidsalder der immigrasjonen til bl.a. Norge aldri har vært større, synes viktigheten av en god, grundig og ikke minst tidlig svømmeopplæring, å være et meget aktuelt tema.

Svømming i grunnskolen

Her i Norge er vi så heldige at svømming er en del av pensum i grunnskolen. Faktisk er det slik at skolen har plikt til å gi hvert enkelt barn nok svømmeopplæring til at det lærer å svømme ordentlig i løpet av grunnskolen. I følge læreplanen skal en som er ferdig med 4. klasse være svømmedyktig når han eller hun faller uti på dypt vann, kunne deretter svømme 100 m på magen og dykke ned på bunnen og hentet opp en gjenstand med hendene, for så å ta en pause i vannet på 3 minutter mens du først flyter på magen, orienterer deg og så flyter på rygg. Til slutt skal eleven svømme 100 m på ryggen og deretter ta seg opp på land for egen maskin.

Hittil høres dette fantastisk ut, men realiteten er en noe annen. En større undersøkelse fra 2013 viste at bare halvparten av landets 10 åringer kan svømme. Det er store individuelle forskjeller i svømmeopplæringen til de ulike skolene landet rundt. Noen er heldige og har basseng og svømmehaller like i nærheten, mens andre må reise over lengre avstander for å ha samme fasiliteter. Dette har tvunget mange skoler til å måtte tenke kreativt, både utendørssvømming og teoretisk svømming innendørs er noen av løsningene. Vi håper regjeringen iverksetter nødvendige tiltak slik at alle barn i Norge kan få den ordentlige svømmeopplæringen de trenger og som de etter lov faktisk har krav på.

Svømmekurs

Ettersom svømmeopplæringen kan være mangelfull i grunnskolen, er det mange foreldre som melder barna på svømmekurs. Svømmekurs tilbys stort sett overalt der det finnes basseng og/eller en svømmeklubb. Her må foreldrene betale for opplæringen, men samtidig sikrer de barna sine en god opplæring i noe som må anses som å være en nødvendighet. De fleste svømmekurs er relativt rimelige med priser på mellom 1000 og 2000 kr, alt etter hvor mange dager opplæringsøkter kurset inneholder. Svømmekursene er ofte tilgjengelige fra ca. 5-6 års alderen. Enkelte starter opplæringen enda tidligere, men da oftest mer som en vanntilvenning der barna leker i vannet, blir vant med å få vann i ansiktet, ha hodet under vann, flyte og litt pusteteknikk.ocean

Svømmeopplæring for voksne

Det finnes selvsagt også voksne som aldri har lært seg og svømme. Det er naturligvis ikke for sent og lære for dem heller. Mange steder arrangeres det svømmekurs for voksne, faktisk har svært mange av dem som arrangerer kurs for barn, også kurs for voksne. Her er alle i samme båt, så det er ingen grunn til å føle seg ubekvem. Det finnes også egne svømmekurs for innvandrere, da undersøkelser viser at hele 17 % av denne gruppen ikke kan svømme. Stortinget har også bevilget ekstra penger til å gjennomføre svømmeopplæring for innvandrere som har kommet til Norge sent i livet, slik at de som ikke har fått nødvendig opplæring i grunnskolen også får muligheten til å lære seg å svømme. Videre arrangeres det også kurs for voksne som kan svømme, men som trenger eller ønsker å utvikle sine ferdigheter ytterligere. Her gis det egne kurs innenfor de ulike stilartene.

Veien videre

Det er tydelig at regjeringen har sett at svømmeopplæringen i skolen er mangelfull, og at fasilitetene generelt ikke står i stil til de solide målene som er vedtatt i læringsplanen. Håpet er at skolene får de nødvendige ekstra bevilgningene og at svømmehaller landet rundt heller rustes opp fremfor å legges ned. I mellomtiden får vi være glad for de kursene som er tilgjengelige, både for barn og voksne.